ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires.

Nieuws

HEERENVEEN, 25 APRIL 2017 – Accell Group maakt bekend dat de omzet in de eerste maanden van 2017 op eenzelfde niveau ligt als in 2016. De trends van het afgelopen jaar hebben zich hebben zoals verwacht doorgezet. De verkopen van elektrische fietsen stegen en de verkopen van stads- en kinderfietsen daalden. Op basis hiervan bevestigt Accell Group haar verwachting voor geheel 2017 van een toename van de omzet en de operationele resultaten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.


Tevens maakt Accell Group bekend dat de Raad van Commissarissen aansluitend aan de vandaag te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hielke Sybesma, CFO van Accell Group, zal benoemen tot interim Voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO). De heer Sybesma zal die rol combineren met zijn huidige werkzaamheden als CFO. Zoals op 9 februari 2017 aangekondigd, zal vandaag na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders René Takens aftreden als CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij blijft als adviseur betrokken bij Accell Group.

Heerenveen, 12 april 2017 – Met verwijzing naar de persberichten van Pon Holdings en Accell Group van 11 april 2017 over een niet-bindend voorstel van Pon Holdings bevestigt Accell Group hierbij dat partijen in overleg zijn als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Besluit openbare biedingen Wft.
Verdere mededelingen zullen worden gedaan wanneer daar aanleiding toe is.

HEERENVEEN, 11 APRIL 2017 – Anticiperend op marktgeruchten, maakt Accell Group N.V.  bekend dat zij een niet-bindend en voorwaardelijk voorstel van Pon Holdings heeft ontvangen om Accell Group samen te voegen met de eigen fietsactiviteiten. Het voorstel van Pon betreft een openbaar bod in contanten op alle uitgegeven en uitstaande aandelen Accell Group tegen een indicatieve biedprijs van € 32,72 per aandeel in contanten, inclusief het voorgestelde dividend over 2016 van € 0,72.  

HEERENVEEN, 14 MAART 2017 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) heeft vandaag de website met het Jaarverslag 2016 gepubliceerd. Deze website is te bekijken via een link op de homepage (www.accell-group.com) en onder “Investor Relations / Jaarverslagen”. Een pdf-versie van het jaarverslag is eveneens te downloaden.  

HEERENVEEN, 10 MAART 2017 – Accell Group N.V. (Accell Group) maakt vandaag de jaarcijfers over het boekjaar 2016 en een aanscherping van de strategie bekend.