ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires.

Nieuws

HEERENVEEN, 16 MEI 2017 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2016 bekend. Onder verwijzing naar de publicatie 28 april 2017, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hen toekomende dividend over het boekjaar 2016 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 41,25.

HEERENVEEN, 2 MEI 2017 – Accell Group maakt bekend dat het de verkennende gesprekken met Pon Holdings over het op 11 april jl. publiek gemaakte, niet-bindende en voorwaardelijke voorstel van Pon Holdings op dit moment niet voortzet.  

EDE, 25 APRIL 2017 - In de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group is het voorstel goedgekeurd om een dividend van € 0,72 per gewoon uitstaand aandeel uit te keren over het boekjaar 2016 (2015: € 0,72), naar keuze te ontvangen in contanten of aandelen. De pay-out ratio komt daarmee uit op 57% en het dividendrendement op 3,3%, gebaseerd op de slotkoers van 2016 (€ 21,91). 

HEERENVEEN, 25 APRIL 2017 – Accell Group maakt bekend dat de omzet in de eerste maanden van 2017 op eenzelfde niveau ligt als in 2016. De trends van het afgelopen jaar hebben zich hebben zoals verwacht doorgezet. De verkopen van elektrische fietsen stegen en de verkopen van stads- en kinderfietsen daalden. Op basis hiervan bevestigt Accell Group haar verwachting voor geheel 2017 van een toename van de omzet en de operationele resultaten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.


Tevens maakt Accell Group bekend dat de Raad van Commissarissen aansluitend aan de vandaag te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hielke Sybesma, CFO van Accell Group, zal benoemen tot interim Voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO). De heer Sybesma zal die rol combineren met zijn huidige werkzaamheden als CFO. Zoals op 9 februari 2017 aangekondigd, zal vandaag na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders René Takens aftreden als CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij blijft als adviseur betrokken bij Accell Group.

Heerenveen, 12 april 2017 – Met verwijzing naar de persberichten van Pon Holdings en Accell Group van 11 april 2017 over een niet-bindend voorstel van Pon Holdings bevestigt Accell Group hierbij dat partijen in overleg zijn als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Besluit openbare biedingen Wft.
Verdere mededelingen zullen worden gedaan wanneer daar aanleiding toe is.