ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires.

Nieuws

HEERENVEEN, 21 JULI 2017 – Accell Group N.V. (Accell Group) maakt vandaag de halfjaarcijfers over het boekjaar 2017 bekend.

HEERENVEEN, 14 JULI 2017 – Accell Group N.V. maakt bekend dat de Raad van Commissarissen voornemens is Ton Anbeek, momenteel CEO van Beter Bed Holding N.V., met ingang van 1 november 2017 te benoemen tot Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de Raad van Bestuur. Als CEO zal de heer Anbeek verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de door Accell Group aangekondigde aangescherpte strategie.

HEERENVEEN, 16 MEI 2017 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2016 bekend. Onder verwijzing naar de publicatie 28 april 2017, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hen toekomende dividend over het boekjaar 2016 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 41,25.

HEERENVEEN, 2 MEI 2017 – Accell Group maakt bekend dat het de verkennende gesprekken met Pon Holdings over het op 11 april jl. publiek gemaakte, niet-bindende en voorwaardelijke voorstel van Pon Holdings op dit moment niet voortzet.  

EDE, 25 APRIL 2017 - In de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group is het voorstel goedgekeurd om een dividend van € 0,72 per gewoon uitstaand aandeel uit te keren over het boekjaar 2016 (2015: € 0,72), naar keuze te ontvangen in contanten of aandelen. De pay-out ratio komt daarmee uit op 57% en het dividendrendement op 3,3%, gebaseerd op de slotkoers van 2016 (€ 21,91).