ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires.

Nieuws

Heerenveen, 19 oktober 2017 – Tijdens de vandaag gehouden Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Accell Group N.V. heeft de Raad van Commissarissen de aandeelhouders formeel in kennis gesteld van het voornemen Ton Anbeek te benoemen als Chief Executive Officer (CEO) en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Na afloop van de BAVA zal de Raad van Commissarissen Ton Anbeek als zodanig benoemen.

Heerenveen, 7 september 2017 – Accell Group N.V. (Accell Group) roept de aandeelhouders bijeen voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 19 oktober 2017.

HEERENVEEN, 21 JULI 2017 – Accell Group N.V. (Accell Group) maakt vandaag de halfjaarcijfers over het boekjaar 2017 bekend.

HEERENVEEN, 14 JULI 2017 – Accell Group N.V. maakt bekend dat de Raad van Commissarissen voornemens is Ton Anbeek, momenteel CEO van Beter Bed Holding N.V., met ingang van 1 november 2017 te benoemen tot Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de Raad van Bestuur. Als CEO zal de heer Anbeek verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de door Accell Group aangekondigde aangescherpte strategie.

HEERENVEEN, 16 MEI 2017 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2016 bekend. Onder verwijzing naar de publicatie 28 april 2017, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hen toekomende dividend over het boekjaar 2016 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 41,25.