Logo Accell EN
ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires.

HEERENVEEN, 21 JANUARI 2019 – De Raad van Commissarissen (RvC) van Accell Group N.V. heeft besloten tot een versterking van de RvC over te gaan en heeft een search geïnitieerd naar een nieuwe voorzitter, die het veranderingsproces naar aanleiding van de nieuwe strategie nauwlettend zal begeleiden. De huidige voorzitter Ab Pasman zal nog voor een jaar als lid aanblijven. Zodra de search tot concrete uitkomsten en conclusies heeft geleid zullen wij hierover nadere mededelingen doen. Wanneer de nieuwe voorzitter is aangetreden zal de RvC grotendeels bestaan uit nieuwe leden.

BEDRIJF NEEMT MAJEURE STAPPEN IN VERSNELDE UITVOERING GROEISTRATEGIE. AMERIKAANSE ACTIVITEITEN SEPARAAT VOORTGEZET ALS NIET-KERNACTIVITEIT


HEERENVEEN, 18 DECEMBER 2018 – In een update van haar recent aangescherpte ‘Lead Global, Win Local’-strategie, kondigt Accell Group N.V. vandaag nieuwe stappen aan om een meer prestatiegericht- en op consumenten gefocust fiets- en fietsonderdelenbedrijf tot stand te brengen. Het belangrijkste besluit is te focussen op de Europese activiteiten en om de Amerikaanse activiteiten voort te zetten als een separate niet-kernactiviteit. De voornaamste reden hiervoor is om het verlies uit de Amerikaanse activiteiten te elimineren, naast de focus op de kernactiviteiten. Daarnaast zijn ook andere stappen ondernomen om het strategische plan verder uit te rollen.

HEERENVEEN, 13 NOVEMBER 2018 – Accell Group constateert dat er naar aanleiding van recente publicaties in het Financieele Dagblad en de Telegraaf mogelijk onduidelijkheid bestaat over een passage in de toelichting op de jaarrekening 2017 omtrent één van de bankconvenanten van Accell Group: de ’term loan leverage ratio’.