Logo Accell EN
ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires.

Vrijdag 12 juni 2009

 

Heerenveen, 12 juni 2009. Accell Group N.V. maakt bekend dat overeenstemming is bereikt ten aanzien van de overname van alle aandelen in Raul Hellberg Oy en daaraan verbonden ondernemingen (“Hellberg”). Hellberg is actief op de markt voor fietsen, fietsonderdelen en –accessoires en gevestigd te Helsinki, Finland. Middels een…

Vrijdag 15 mei 2009

 

Heerenveen, 15 mei 2009 - Onder verwijzing naar de advertentie van 24 april 2009, zoals verschenen in de Officiële Prijscourant (OPC) van 24 april 2009 en het Financieel Dagblad (FD) van 25 april 2009, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hun toekomende dividend over het boekjaar 2008 geheel in contanten, danwel in aandelen ten…

Donderdag 23 april 2009

 

Heerenveen, 23 april 2009 - Accell Group N.V. maakt vandaag bekend dat omzet en resultaat in de eerste maanden van 2009 zijn toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Na een lange winter zijn de fietsverkopen vanaf midden maart goed van start gegaan.