ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

Dividend boekjaar 2017 Accell Group

HEERENVEEN, 16 MEI 2018 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2017 bekend. Onder verwijzing naar de publicatie 30 april 2018, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hen toekomende dividend over het boekjaar 2017 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 36,7.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.