ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

Dividend boekjaar 2016 Accell Group

HEERENVEEN, 16 MEI 2017 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2016 bekend. Onder verwijzing naar de publicatie 28 april 2017, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hen toekomende dividend over het boekjaar 2016 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 41,25.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.