ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

Dividend boekjaar 2014 Accell Group

Heerenveen, 18 mei 2015 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2014 bekend. Onder verwijzing naar de publicatie 29 april 2015, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hun toekomende dividend over het boekjaar 2014 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 26,8.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.