ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

Dividend boekjaar 2013 Accell Group

Heerenveen, 19 mei 2014 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2013 bekend. Onder verwijzing naar de publicatie van 28 april 2014, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hun toekomende dividend over het boekjaar 2013 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 24,75.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.