ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

Dividend boekjaar 2010 Accell Group

Heerenveen, 19 mei 2011 – Accell Group N.V. maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2010 bekend. Onder verwijzing naar de advertentie van 28 april 2011, zoals verschenen in Het Financieele Dagblad (FD) van 29 april 2011, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hun toekomende dividend over het boekjaar 2010 geheel in contanten, danwel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op 2 nieuwe gewone aandelen Accell Group van nominaal € 0,02 per aandeel vastgesteld op 45.

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.