ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

Dividend boekjaar 2008

Heerenveen, 15 mei 2009 - Onder verwijzing naar de advertentie van 24 april 2009, zoals verschenen in de Officiële Prijscourant (OPC) van 24 april 2009 en het Financieel Dagblad (FD) van 25 april 2009, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hun toekomende dividend over het boekjaar 2008 geheel in contanten, danwel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, maakt de Raad van Bestuur bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel Accell Group N.V. van nominaal EUR 0,02 (“gewone aandelen”), is vastgesteld op 15,25, of naar keuze van de Aangesloten Instellingen geven 61 dividendrechten recht op vier (4) nieuwe gewone aandelen.

 

Gebaseerd op de gemiddelde beurskoers van het aandeel Accell Group N.V. gedurende de periode van 30 april tot en met 13 mei 2009, vertegenwoordigt de waarde van het dividend in aandelen 3,6% meerwaarde ten opzichte van de waarde van het daarmee corresponderende contante dividend van EUR 1,42 per aandeel van nominaal EUR 0,02.

 

Betaling van het dividend en levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 15 mei 2009 geschieden.