ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

Dividend boekjaar 2007

Heerenveen, 16 mei 2008 - Onder verwijzing naar de advertentie van 26 april 2008 (FD) en van 25 april 2008 (OPC), waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hun toekomende dividend over het boekjaar 2007 geheel in contanten, danwel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, maakt de Raad van Bestuur bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op twee nieuwe aandelen Accell Group N.V. van nominaal EUR 0,02 is vastgesteld op 41.

 

Gebaseerd op de gemiddelde beurskoers van het aandeel Accell Group N.V. gedurende de periode van 6 mei tot en met 13 mei 2008, vertegenwoordigt de waarde van het dividend in aandelen 2,73% meerwaarde ten opzichte van de waarde van het daarmee corresponderende contante dividend van EUR 1,25 per aandeel van nominaal EUR 0,02.

 

Betaling van het dividend en levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 16 mei 2008 geschieden.