ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

College van Beroep stelt NMa boete vast

Heerenveen, 4 oktober 2011 – Accell Group N.V. heeft kennis genomen van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waarmee de lang slepende NMa-procedure tegen Accell Group en andere fietsfabrikanten over schending van de mededingingsregels definitief is beslecht. Het CBb heeft de oorspronkelijk door de NMa aan Accell Group opgelegde boete van € 12,8 miljoen bijna gehalveerd tot € 6,9 miljoen, met name omdat de verweten gedragingen in 2000 geen effect op de markt hebben gehad.

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.