ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

Accell Group past waardering Engelse pensioenregeling aan.

Heerenveen, 16 oktober 2015 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) deelt mee dat zij de waardering van de Engelse pensioenregeling in haar balans aanpast. Dit is een uitvloeisel van een aanbeveling van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) ten aanzien van de toepassing van de verslaggevingsstandaarden rondom pensioenen. Het positieve effect op het eigen vermogen bedraagt € 5,2 miljoen per 31 december 2014. De aanpassing heeft een positief effect op de nettowinst in 2014 van € 0,4 miljoen en heeft geen effect op de bedrijfsvoering en de kasstromen van de onderneming. In dit persbericht wordt toegelicht op welke punten de financiële informatie 2014 in de jaarrekening 2015 zal worden aangepast.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.