ACCELL GROUP INTERNATIONAAL

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen -accessoires en fitnessapparatuur.

Nieuws

Accell Group handhaaft verwachting

HEERENVEEN, 25 APRIL 2017 – Accell Group maakt bekend dat de omzet in de eerste maanden van 2017 op eenzelfde niveau ligt als in 2016. De trends van het afgelopen jaar hebben zich hebben zoals verwacht doorgezet. De verkopen van elektrische fietsen stegen en de verkopen van stads- en kinderfietsen daalden. Op basis hiervan bevestigt Accell Group haar verwachting voor geheel 2017 van een toename van de omzet en de operationele resultaten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.


Tevens maakt Accell Group bekend dat de Raad van Commissarissen aansluitend aan de vandaag te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hielke Sybesma, CFO van Accell Group, zal benoemen tot interim Voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO). De heer Sybesma zal die rol combineren met zijn huidige werkzaamheden als CFO. Zoals op 9 februari 2017 aangekondigd, zal vandaag na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders René Takens aftreden als CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij blijft als adviseur betrokken bij Accell Group.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.