Logo Accell EN

Substantiële deelnemingen

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan meldingen van substantiële deelnemingen in Accell Group aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zodra een deelneming 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet de houder opnieuw melden zodra de substantiële deelneming een van de volgende drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%. Dit kan het geval zijn als de houder de beschikking over aandelen krijgt of verliest òf door een toename of afname van het geplaatste kapitaal. Hieronder zijn de meest recente meldingen van kapitaalbelangen van meer dan 3% weergegeven. In deze meldingen zijn ook stemrechten opgenomen: de gemelde percentages stemrecht komen steeds overeen met de gemelde percentages kapitaalbelang zoals weergegeven.

 

Datum melding

Meldingsplichtige

Reëel kapitaalbelang

Potentieel kapitaalbelang       

19 augustus 2021

Teslin Participaties Coöperatief U.A. 

10,37%

0%

10 maart 2021

Moneta Asset Management

5,20%

0%

6 juli 2017

B.V. Beleggingsfonds "Hoogh Blarick"

6,74%

0%

6 oktober 2008

ASR Verzekeringen N.V. 

5,75%

0%

 

Daarnaast heeft Stichting Preferente Aandelen Accell Group op 1 november 2006 een potentieel kapitaalbelang van 100,00% en een potentieel stemrecht van 100,00% gemeld. Deze melding is het gevolg van de optie die de Stichting van oudsher heeft.