Substantiële deelnemingen (Wet op het Financieel Toezicht, Wft)

Op deze pagina treft u een overzicht aan van bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gedane meldingen van deelnemingen of shortposities van 3% of meer in het geplaatste kapitaal van Accell Group (voor zover die meldingen niet achterhaald zijn door latere meldingen):

 

Datum laatste melding Meldingsplichtige Kapitaalbelang in % Stemrecht in %
30 september 2019 Norges Bank 3,37% 3,37%
20 november 2018 W.N. Pon 20,05% 20,05%
6 juli 2017 Teslin Participaties Coöperatief U.A.  7,00% 7,00%
12 april 2017 B.V. Beleggingsfonds "Hoogh Blarick" 6,84% 6,84%
6 oktober 2008 ASR Verzekeringen N.V.  5,75% 5,75%
 
Datum laatste melding Meldingsplichtige Kapitaalbelang in % Potentieel stemrecht in %
1 november 2006 Stichting Preferente Aandelen Accell Group 0,00% 100,00%