Logo Accell EN
Financiële agenda

Bekijk het overzicht van de financiële activiteiten van Accell Group.

Naar pagina

Investor Relations beleid

We streven ernaar aandeelhouders, potentiële aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden zo accuraat, zorgvuldig en tijdig mogelijk van relevante strategische, financiële en andersoortige materiële informatie te voorzien om het inzicht in onze onderneming, de actuele ontwikkelingen en de markt waarin we actief zijn, te verbeteren.


Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. Op jaar- en halfjaarbasis publiceren we de financiële resultaten. Sinds 2017 publiceren we alleen nog tussentijdse trading updates over de financiële en operationele gang van zaken wanneer daar aanleiding toe is. Dergelijke publicaties, alsmede andere (niet-financiële) aankondigingen, benoemingen en verslagen zullen steeds geschieden in overeenstemming met de geldende regelgeving en de richtlijnen van Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De vennootschap organiseert bijeenkomsten en conference calls met (institutionele) beleggers, analisten en geeft interviews aan de media voor de presentatie en toelichting van de jaar- en halfjaarcijfers.

 

In 2021 heeft de onderneming, vanwege de beperkingen die de pandemie met zich meebracht, geen fysieke roadshows georganiseerd of deelgenomen aan roadshows om beleggers te ontmoeten. In plaats daarvan heeft het management deelgenomen aan meerdere (16) virtuele roadshows en beleggersconferenties, waar het in gesprek is gegaan met beleggers uit alle regio's. Daarnaast vond een aanzienlijk aantal ontmoetingen met (potentiële) investeerders plaats door middel van videoconferenties.

 

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.