Logo Accell EN

Insider transactions

Volgens de geldende wetgeving zijn de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Accell Group verplicht om de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') op de hoogte te stellen van financiële instrumenten van Accell Group die door of namens hen worden gehouden, zoals alle transacties in Accell Group die door of namens hen worden gedaan (indien van toepassing).

 

De AFM publiceert alle gerapporteerde transacties op haar website: [link]