Dividendbeleid

Dividendbeleid

Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van een stabiel dividend van tenminste 40% van de nettowinst. Historisch gezien ligt het uitkeringspercentage van dividend rond het niveau van 50%. Over 2018 wordt voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,50 per aandeel (2017: € 0,50) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. Het dividendvoorstel is gebaseerd op de nettowinst exclusief incidentele baten (betreft de netto herwaarderingswinst op de acquisitie van Velosophy en Beeline ter grootte van € 9,2 miljoen) en lasten (betreft € 1,4 miljoen extra pensioenlasten in het Verenigd Koninkrijk, € 3,5 miljoen voor met name herstructureringen) in 2018 en komt neer op een pay-out ratio van 83%. In de afgelopen 5 jaar (periode 2014 tot en met 2018) is een gecombineerd cash- en stockdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders met een waarde van € 78,4 miljoen.


Door middel van een keuzedividend kan een hogere pay-out ratio worden gehanteerd met behoud van een sterke balans voor uitrol van de strategie en eventuele acquisities. Dit past uitstekend bij onze groeistrategie. Door het keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere solvabiliteit bewerkstelligd. Ons dividendrendement en de vorm van dividend zijn concurrerend met andere beursgenoteerde ondernemingen. In de afgelopen 4 jaar (periode 2014 tot en met 2017) heeft gemiddeld 51%
van onze aandeelhouders gekozen voor stockdividend.