Dividendbeleid

Dividendbeleid

Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van een stabiel dividend van tenminste 40% van de nettowinst. Historisch gezien ligt het uitkeringspercentage van dividend rond het niveau van 50%. De AVA heeft het voorstel goedgekeurd om een dividend van € 0,50 per gewoon uitstaand aandeel uit te keren over het boekjaar 2017 (2016: € 0,72), naar keuze te ontvangen in contanten of aandelen.
De pay-out ratio komt op basis van de voor incidentele lasten gecorrigeerde winst per aandeel uit op 50%. Op basis van de slotkoers van 2017 (€ 23,43) bedraagt het dividendrendement 2,1%. In de afgelopen 5 jaar (periode 2013 t/m 2017) is een gecombineerd cash- en stockdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders met een waarde van € 78,6 miljoen.

 

Door middel van een keuzedividend kan een hogere pay-out ratio worden gehanteerd met behoud van een sterke balans voor uitrol van de strategie en eventuele acquisities. Dit past uitstekend bij onze groeistrategie. Door het keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere solvabiliteit bewerkstelligd. Ons dividendrendement en de vorm van dividend zijn concurrerend met andere beursgenoteerde ondernemingen. In de afgelopen 4 jaar (periode 2013 t/m 2016) heeft gemiddeld 51% van onze aandeelhouders gekozen voor stockdividend.