Dividendbeleid

Dividendbeleid

Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van een stabiel dividend van tenminste 40% van de nettowinst. Historisch gezien ligt het uitkeringspercentage van dividend rond het niveau van 50%. 

 

In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group is het voorstel goedgekeurd om een dividend van € 0,72 per gewoon uitstaand aandeel uit te keren over het boekjaar 2016 (2015: € 0,72), naar keuze te ontvangen in contanten of aandelen. De pay-out ratio komt daarmee uit op 57% en het dividendrendement op 3,3%, gebaseerd op de slotkoers van 2016 (€ 21,91).

 

In de afgelopen 4 jaar (periode 2012 t/m 2015) is een gecombineerd cash- en stockdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders met een waarde van circa € 65 miljoen. Het dividend over het boekjaar 2016 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2017 vastgesteld op € 0,72 per aandeel dan wel een dividend in aandelen. Na afloop van de keuzeperiode bleek dat 64% van de aandeelhouders heeft gekozen voor stockdividend. Per 18 mei 2017 is € 6.740.000 aan contant dividend uitbetaald en zijn 399.871 aandelen uitgegeven en aan het uitstaande aandelenkapitaal toegevoegd.

 

Door middel van een keuzedividend kan een hogere pay-out ratio worden gehanteerd met behoud van een sterke balans voor toekomstige acquisities. Dit past uitstekend bij onze strategie die gericht is op groei. Door het keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere solvabiliteit bewerkstelligd. Ons dividendrendement en de vorm van dividend zijn concurrerend met andere beursgenoteerde ondernemingen. In de afgelopen 4 jaar (periode 2012 t/m 2015) heeft gemiddeld 45% van onze aandeelhouders gekozen voor stockdividend.