Logo Accell EN
ONZE MEDEWERKERS

De medewerkers van de verschillende ondernemingen van Accell Group zijn een belangrijke stakeholder. Accell Group biedt een open en professionele cultuur met goede scholings- en loopbaanmogelijkheden.

Lees meer

Visie en strategie

“Accell Group maakt fietsen, een product met duurzame voordelen. Dit doen we op een sociale en milieuverantwoorde manier en we zijn transparant over onze werkwijze.”

 

Om sociaal en milieuverantwoord te kunnen werken, richten we onze organisatie zo verantwoord mogelijk in. Dit doen we onder andere door een stimulerende werkomgeving met gemotiveerde en betrokken medewerkers te creëren, onze normen en waarden binnen onze organisatie te borgen en te werken aan een verantwoorde toeleveringsketen. Zo nemen we binnen de fietsindustrie ook een leidende rol in op het gebied van duurzame producten en duurzame operationele processen.

 

Duurzaam ondernemen is verweven in onze strategie. Hierdoor kunnen we de waarde die we creëren vergroten. We kunnen bewuster rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij en ons beter richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie.

 

Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, focussen we ons op vier speerpunten:

 

1. Duurzaam product


We bieden een duurzaam vervoermiddel: de fiets. Maar we gaan verder dan dat. We zijn continu bezig met innovatie in duurzame mobiliteit en het bevorderen van veiligheid en gezondheid. Hierbij kijken we in het bijzonder naar nieuwe technologieën, nieuwe materialen, nieuwe productieprocessen en businessmodellen, ICT en connectiviteit. Kijk hier voor meer informatie over Duurzaam product.

 

2. Onze medewerkers   

 

In al onze bedrijven wereldwijd willen we een goede werkgever zijn. We vinden het belangrijk dat de werkomgeving voor al onze mensen veilig, gezond en uitdagend is. Een open en professionele cultuur en goede scholings- en loopbaanmogelijkheden horen hier uiteraard bij. Al jarenlang hebben we extra aandacht voor participatie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en werken we samen met diverse sociale werkvoorzieningen. Kijk hier voor meer informatie over Onze medewerkers.

 

3. Duurzame Bedrijfsvoering

 

We willen energiegebruik en de uitstoot van CO2 reduceren, zowel in onze productieactiviteiten als in onze vervoersbewegingen. Daarnaast willen we de milieubelasting door afval zo laag mogelijk houden. We werken aan vermindering van verpakkingsmateriaal voor fietsen en het vervangen van folie en plastic door materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen. Ook registreren we onze eigen afvalstromen en scheiden we deze zo veel mogelijk. Kijk hier voor meer informatie over Duurzame Bedrijfsvoering.

 

4. Ketenverantwoordelijkheid

 

Als één van de leidende bedrijven in de internationale fietsbranche nemen we verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke belangen van de sector. Samen met de World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI) en een aantal belangrijke spelers in de fietsbranche, hebben we het initiatief genomen voor invulling van de ketenverantwoordelijkheid van de internationale fietsbranche. Daarnaast hebben we een Code of Conduct voor onze toeleveranciers, waarmee ze zich committeren de internationaal geaccepteerde normen voor arbeidsrechten en mensenrechten na te leven. Ook het verantwoord werken met chemische stoffen en naleving van de Europese wetgeving voor registratie van chemische stoffen (REACH) is onderdeel van ons leveranciersbeleid. Kijk hier voor meer informatie over Ketenverantwoordelijkheid.

 

Regelmatig toetsen we bij stakeholders, via media en/of via peeranalyse of we onze visie, strategie en/of de thema’s waarop we ons focussen moeten actualiseren. Meer informatie hierover in ons online jaarverslag.

 

Aansturing van MVO

Accell Group heeft een platte organisatiestructuur met een holding en dochterbedrijven. De omvang van de dochterbedrijven varieert van circa 20 tot ruim 500 medewerkers. 


De holding geeft de strategie en het daarmee samenhangende MVO-beleid vorm. De directies van de dochterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de lokale invulling en implementatie van het Accell Group MVO-beleid. In elk bedrijf is hiervoor een Accell Corporate Sustainability Initiative (ACSI-) manager aangesteld. De holding faciliteert ACSI-managers en uitvoering van het MVO-beleid via een MVO-coördinator.