Logo Accell EN

Onze medewerkers

Deskundige, betrokken en passievolle medewerkers zijn het fundament van ons bedrijf. Accell Group wil daarom een goede en interessante werkgever zijn, die haar mensen een uitdagende werkomgeving biedt die past bij hun persoonlijke mogelijkheden en ambities. We willen kennis en talent aan ons binden en onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden.

 

Wereldwijd hebben we circa 3.100 mensen in dienst. Dit zijn mensen met allerlei scholingsniveaus. Ook creëren we specifiek kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor jongeren. We bieden een open en professionele cultuur en goede scholings- en loopbaanmogelijkheden. Sommige Accell Group vestigingen kennen een winstdelingsregeling. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers veilig en gezond kunnen werken, voldoen alle vestigingen aan nationale wet- en regelgeving. Door het creëren van werkgelegenheid, dragen we bij aan de economische bedrijvigheid in de regio’s waarin wij zijn gevestigd.

Wist u dat?  

  • We eens per twee jaar een groepsbreed onderzoek naar medewerkerstevredenheid doen?
  • Ons doel is dat onze medewerkers gemiddeld gebruikmaken van 10 opleidingsuren per jaar?  
  • Ons doel 0 uur uitval van medewerkers door bedrijfsongevallen is? Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt, onderzoeken we of er structurele oorzaken aan ten grondslag liggen. Is dit het geval, dan lossen we deze op.

 

Activiteiten in 2021
Wilt u weten hoe we in 2021 hebben gewerkt aan goed werkgeverschap? U leest het in ons online jaarverslag.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.