Logo Accell EN

Duurzame bedrijfsvoering

Accell Group wil het energieverbruik en de uitstoot van CO2 verminderen, zowel in productieactiviteiten als in vervoersbewegingen, en de milieubelasting door afval verminderen. Daarnaast willen we meer duurzaam materiaal inzetten en meer materialen recyclen, het hergebruik van gebruikte en incourante onderdelen stimuleren en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de waardeketen verlagen.

Onze eigen productieprocessen bestaan uit het samenstellen van fietsen uit onderdelen en het lakken van fietsen. Dit doen we op drie grote locaties in Nederland, Hongarije en Turkije. Hiernaast hebben we een aantal kleinere productielocaties in voor ons belangrijke landen als Frankrijk en Duitsland, voor met name meer specialistische (high-end) fietsen.

 

Uit onderzoek naar de milieu-impact van onze processen blijkt dat energieverbruik de grootste impact heeft op CO2-uitstoot. Vermindering van energieverbruik heeft daarom onze focus als het gaat om verduurzaming van onze productieomgeving. Daarnaast hebben we programma’s gericht op afvalvermindering, verduurzaming van verpakkingen en recycling van materialen en grondstoffen.

 

We willen innovatief zijn in de verduurzaming van onze processen en een voortrekkersrol vervullen binnen en buiten de sector. Door kritisch te kijken naar onze processen en onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, kunnen we vaak ook kosten besparen. Veel ideeën en initiatieven komen dan ook vanuit onze dochterbedrijven zelf.

 

Wist u dat?  

  • Wij voldoen aan Europese wetgeving voor registratie van chemische stoffen (REACH) en alleen werken met geregistreerde middelen, onder de juiste omstandigheden en met de juiste beschermingsmiddelen? Daar waar mogelijk werken we met vervangende middelen die minder of geen schadelijke stoffen bevatten. 
  • Wij onze milieu-impact via afval verminderen? Met als doel ons afval, inclusief verpakkingsmateriaal van fietsen, te verminderen we met 2-4% per jaar (uitgedrukt in CO2-equivalenten en berekend per fiets).
  • Wij inzetten op maximale scheiding van afval?
  • Wij folies en plasticverpakkingen in de gehele productieketen zoveel mogelijk vervangen door papier- en kartonverpakkingen of verpakkingen op basis van bio-grondstoffen?
  • Wij als doel hebben om gebruikte fietsaccu’s verantwoord in te zamelen, verwerken en recyclen?
  • Wij als doel hebben om ons energieverbruik te verminderen met 1,5% per jaar, berekend per fiets?

 

Activiteiten in 2021
Wilt u weten hoe we in 2021 hebben gewerkt aan duurzame bedrijfsvoering? U leest het in ons online jaarverslag.