Logo Accell EN

Duurzaam product

Accell Group draagt bij aan duurzame mobiliteit door het aanbieden van een duurzaam vervoermiddel: de fiets. Maar we denken verder dan alleen het product. We willen een herkenbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van mobiliteit, het bevorderen van gezondheid en de veiligheid van mensen.

 

We zetten ons in voor een veilige fietsomgeving, we bevorderen fietsen in kader van de gezondheid van mensen en we ondersteunen van initiatieven die jonge mensen aanzetten tot bewegen. Hiermee dragen we bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken als overgewicht en het langer mobiel houden van ouderen. Om ervoor te zorgen dat mensen veilig gebruik kunnen maken van onze producten, voldoen al onze fietsen aan de internationale veiligheidsnormen zoals de mondiale ISO-normen.

 

Wist u dat?   

  • Wij actief deelnemen aan relevante werkgroepen en organisaties die een bijdrage leveren aan schone, gezonde en veilige mobiliteitsoplossingen?
  • Wij jaarlijks meer dan 1 miljoen euro investeren in initiatieven die bijdragen aan gezondheid en veiligheid?
  • Wij als doel hebben dat meer dan 50% van onze medewerkers collectief en/of met een duurzaam vervoersmiddel naar het werk komt?

 

Activiteiten in 2021
Wilt u weten hoe we in 2021 hebben gewerkt aan een duurzaam product en verduurzaming van mobiliteit? U leest het in ons online jaarverslag.