Remuneratierapport

De Raad van Commissarissen heeft in 2010 een bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur opgesteld. Het door de Raad van Commissarissen aangepaste bezoldigingsbeleid is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2010. De Raad van Commissarissen stelt binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beleid de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.  

 

Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een remuneratierapport op waarin de remuneratie van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt toegelicht. Deze rapporten van de afgelopen 10 jaar zijn beschikbaar onderaan deze webpagina.

 

Het remuneratierapport van de raad van commissarissen van Accell Group N.V. over 2019 wordt ter adviesstemming aangeboden aan de Algemene Vergadering op 22 april 2020.