Logo Accell NL EN

Remuneratierapport

De Raad van Commissarissen heeft begin 2020 het meest recente bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen opgesteld, wat is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 22 april 2020. De Raad van Commissarissen stelt binnen het door de Algemene Vergadering vastgestelde beleid de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.  

Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een bezoldigingsverslag op waarin de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt toegelicht. Deze rapporten van de afgelopen 10 jaar zijn beschikbaar onderaan deze webpagina.

 

Het bezoldigingsverslag van 2019 is gebaseerd op het in 2019 geldende bezoldigingsbeleid, dat laatstelijk is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 22 april 2010.

 

Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen van Accell Group N.V. over 2019 is ter adviesstemming aangeboden tijdens de Algemene Vergadering op 22 april 2020; tijdens deze Algemene Vergadering is een positief advies ( 97,9% stemmen voor) afgegeven ten aanzien van het bezoldigingsverslag 2019.