Logo Accell EN

Remuneratierapport

De Raad van Commissarissen heeft begin 2020 het meest recente bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen opgesteld, wat is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 22 april 2020. De Raad van Commissarissen stelt binnen het door de Algemene Vergadering vastgestelde beleid de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.  

Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een bezoldigingsverslag op waarin de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt toegelicht. Deze rapporten van de afgelopen 10 jaar zijn beschikbaar onderaan deze webpagina.

 

Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen van Accell Group over 2020, waarin de uitvoering van het huidige bezoldigingsbeleid met betrekking tot de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt geschetst, is opgesteld en is hieronder beschikbaar. Dit remuneratierapport zal ter adviserende stemming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 april 2021.

 

Dit Remuneratierapport bevat tevens een overzicht van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen. Dit remuneratierapport heeft betrekking op de bezoldiging van de Raad van Commissarissen in 2020 welke ter adviserende stemming wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 april 2021.