Logo Accell EN

Remuneratiebeleid

De Algemene Vergadering is bevoegd om het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur vast te stellen. Het eerste beloningsbeleid (inclusief aandelenbeleid) voor de Raad van Bestuur is in April 2005 vastgesteld door de Algemene Vergadering en is in April 2008 aangepast en voor het laatst gewijzigd in 2010. Het huidige bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 22 april 2020 en is geldig vanaf 01 januari 2020. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar en tevens bij iedere wijziging ten opzichte van het eerder vastgestelde beleid ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

 

Daarnaast heeft Accell Group N.V. ook voor de Raad van Commissarissen een bezoldigingsbeleid opgesteld dat is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 22 april 2020. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar en tevens bij iedere wijziging ten opzichte van het eerder vastgestelde beleid ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Het voorstel van het bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen is op de website geplaatst. Het bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen is beschikbaar op deze website.

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.