Remuneratiebeleid

De Algemene Vergadering is bevoegd om het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur vast te stellen. Het huidige beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is in April 2008 vastgesteld door de Algemene Vergadering en is in April 2010 voor het laatst gewijzigd. Mede vanwege de wetswijziging van 1 december 2019 stelt de Raad van Commissarissen voor het bezoldigingsbeleid te wijzigen. Het voorstel van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur is op de website geplaatst. Het nieuwe bezoldigingsbeleid wordt ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd op 22 april 2020. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar en tevens bij iedere wijziging ten opzichte van het eerder vastgestelde beleid ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

 

Daarnaast dient Accell Group N.V. ook voor de Raad van Commissarissen een bezoldigingsbeleid op te stellen. De Algemene Vergadering is bevoegd om het bezoldigingsbeleid voor Raad van Commissarissen vast te stellen. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar en tevens bij iedere wijziging ten opzichte van het eerder vastgestelde beleid ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Het voorstel van het bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen is op de website geplaatst. Het  bezoldigingsbeleid wordt ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd op 22 april 2020.

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.