Remuneratie

De Raad van Commissarissen heeft in 2010 een nieuw bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur opgesteld. Het door de Raad van Commissarissen aangepaste bezoldigingsbeleid is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2010.  De Raad van Commissarissen stelt binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beleid de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.

 

Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een remuneratierapport op waarin de remuneratie van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt toegelicht.  Deze rapporten zijn beschikbaar onderaan deze webpagina. Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid en de bezoldiging die thans toekomt aan de leden van de Raad van Bestuur voldoen aan de normen die de Nederlandse Corporate Governance Code stelt.