Logo Accell EN

Samenstelling Raad van Commissarissen

 

de heer R. ter Haar (1950) (Voorzitter RvC)

De heer Ter Haar (Nederlandse nationaliteit) is op 24 april 2019 benoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. Rob ter Haar beschikt over ruime ervaring als toezichthouder bij ondernemingen in en buiten Nederland. Hij was lid van de Raad van Commissarissen bij onder meer FrieslandCampina, Univar, Maxeda, Serwer en tevens voorzitter van de raad van commissarissen bij Unibail-Rodamco, Parcom, Mediq en VvAA. Eerder was hij CEO van Hagemeyer en van De Boer Unigro. Hij begon zijn carrière bij Procter&Gamble in marketing en groeide door naar algemeen manager bij Mölnlycke en Sara Lee/D.E. Thans vervult hij nog een toezichthoudende of adviserende rol bij een aantal niet-beursgenoteerde ondernemingen en stichtingen. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2023.

 

de heer G. van de Weerdhof (1966) (Vice-voorzitter)

De heer Van de Weerdhof (Nederlandse nationaliteit) is op 25 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Sinds 2017 is hij lid van de raad van commissarissen van Sligro N.V. en fungeert hij als onafhankelijk non-executive director bij Safestore ltd. In de periode 2013-2016 was de heer Van de Weerdhof CEO van RFS Holland Holding / Wehkamp B.V. en bekleedde hij tussen 1992 en 2013 diverse algemene management-, marketing- en salesfuncties bij Esprit B.V., Pearle Europe B.V., PepsiCo International en Procter & Gamble Benelux N.V. Sinds 2021 bekleedt de heer van de Weerdhof de functie van CEO van Mercy Ships International (Garden Valley, VS). De heer Van de Weerdhof is benoemd voor een termijn van vier jaar. Zijn zittingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering die in het voorjaar van 2022 zal worden gehouden.

 

mevrouw D. Jansen Heijtmajer (1960) (Lid RvC)

Mevrouw Jansen Heijtmajer (Nederlandse) is op 25 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Sinds 2014 is zij werkzaam bij FrieslandCampina, waar zij momenteel de functie bekleedt van Global Process Director finance, shared services, enterprise risk management & internal control, en real estate. Daarvoor was mevrouw Jansen Heijtmajer 23 jaar werkzaam in verschillende financiële functies bij Shell, waaronder Vice President Group Pensions, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Naast haar lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van Accell Group en voorzitter van de Audit Commissie, is mevrouw Jansen Heijtmajer tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aegon Nederland en van de Audit Commissie van Uber Payments BV. Zij is tevens lid van het curatorium EMFC van Amsterdam Business School. Mevrouw Jansen Heijtmajer kwalificeert als deskundige op het gebied van financiële verslaggeving en de controle van jaarrekeningen zoals bepaald in artikel 2, lid 3 van het Besluit instelling auditcommissie. Mevrouw Jansen Heijtmajer is benoemd voor een termijn van vier jaar. Haar termijn loopt tot de Algemene Vergadering die in het voorjaar van 2022 zal worden gehouden.

 

de heer L. Volatier (1968) (Lid RvC)

De heer Luc Volatier (Franse nationaliteit, 1968) is op 21 april 2021 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Volatier begon zijn professionele loopbaan in 1990 bij Danone, waar hij meerdere R&D-, inkoop- en supply chain functies bekleedde in zowel Europa als Azië. Hij vervolgde zijn carrière bij Numico (2003-2008) en GrandVision (2009-2012). In 2012 werd hij EVP Operations en R&D en lid van het Directiecomité bij Jacobs Douwe Egberts, een functie die hij bekleedde tot 2019. De meest recente functie die hij bekleedde was Chief Supply Officer bij Coty Inc. De heer Volatier is voor vier jaar benoemd. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2025.

 

mevrouw E. van Wiechen (1969) (Lid RvC)

Mevrouw Eugénie van Wiechen (Nederlandse nationaliteit, 1969) is op 21 april 2021 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Van Wiechen begon haar professionele carrière als Consultant bij McKinsey & Company in 1995. Van 2003-2008 vervolgde ze haar carrière bij Sanoma, waar ze meerdere managementfuncties bekleedde. Van 2008-2009 was mevrouw Van Wiechen Managing Director van Marktplaats en in 2009 werd ze de Managing Director van LinkedIn in Nederland. Sinds 2011 bekleedt mevrouw Van Wiechen de functie van Managing Director van FD Mediagroep (Nederland). Mevrouw Van Wiechen is voor vier jaar benoemd. Haar benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2025.