Logo Accell NL EN

Samenstelling Raad van Commissarissen

 

de heer R. ter Haar (1950) (Voorzitter RvC)

De heer Ter Haar (Nederlandse nationaliteit) is op 24 april 2019 benoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. Rob ter Haar beschikt over ruime ervaring als toezichthouder bij ondernemingen in en buiten Nederland. Hij was lid van de Raad van Commissarissen bij onder meer FrieslandCampina, Univar, Maxeda, Serwer en tevens voorzitter van de raad van commissarissen bij Unibail-Rodamco, Parcom, Mediq en VvAA. Eerder was hij CEO van Hagemeyer en van De Boer Unigro. Hij begon zijn carrière bij Procter&Gamble in marketing en groeide door naar algemeen manager bij Mölnlycke en Sara Lee/D.E. Thans vervult hij nog een toezichthoudende of adviserende rol bij enkele niet-beursgenoteerde ondernemingen en stichtingen. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2023.

 

de heer G. van de Weerdhof (1966) (Vice-voorzitter)

De heer van de Weerdhof (Nederlandse nationaliteit) is op 25 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij is sinds 2017 lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ctac N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van Sligro N.V. Ook is hij sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave N.V. De heer Van de Weerdhof was gedurende periode 2013-2016 CEO van RFS Holland Holding / Wehkamp B.V. en heeft tussen 1992 en 2013 diverse management-, marketing & salesfuncties bekleed bij Esprit B.V., Pearle Europe B.V., PepsiCo International en Procter & Gamble Benelux N.V. De heer van de Weerdhof is voor vier jaar benoemd. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2022.

 

 

de heer P.B. Ernsting (1958) (Lid RvC)

De heer Ernsting (Nederlandse nationaliteit) is op 28 april 2011 benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen. De heer Ernsting is benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen na aanbeveling door de Centrale Ondernemingsraad. De heer Ernsting was tot oktober 2017 Executive Vice President, Group Supply Chain en lid van de Executive Committee bij Carlsberg. Hij heeft daarvoor diverse managementfuncties bekleed bij Unilever N.V. in binnen- en buitenland. De heer Ernsting is herbenoemd in 2019 voor een derde termijn van twee jaar. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2021. 

 

mevrouw D. Jansen Heijtmajer (1960) (Lid RvC)

Mevrouw Jansen Heijtmajer (Nederlandse nationaliteit) is op 25 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij is sinds 2014 werkzaam bij Friesland Campina en op dit moment actief in de functie van Global Process Director Finance, Shared Services, ERM & Internal Control en vastgoed. Daarvoor werkte zij gedurende 23 jaar in diverse Finance functies bij Shell, waaronder als Vice President Group Pensions, in onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Naast haar commissariaat bij Accell Group is zij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aegon Nederland en Lid van de Raad van Toezicht van de Regionale Publieke Omroep. Ze is ook lid van het EMFC-curatorium van de Amsterdam Business School. Mevrouw Jansen Heijtmajer kwalificeert zich als deskundige op het gebied van financiële verslaggeving of de controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2, lid 3 van het Besluit instelling auditcommissie. Mevrouw Jansen Heijtmajer is voor vier jaar benoemd. Haar benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2022.