Samenstelling Raad van Commissarissen

de heer A.J. Pasman (1950) (Voorzitter RvC)

De heer Pasman (Nederlandse nationaliteit) is op 22 april 2010 benoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Pasman was tussen 2003 en 2008 lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Grolsch N.V. en werd daar in 2004 benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervult commissariaten bij Berenschot Holding B.V. en Westland Kaas Groep B.V. De heer Pasman is in 2018 herbenoemd. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2020.

 

 

 

 

de heer P.B. Ernsting (1958) (Lid RvC)

De heer Ernsting (Nederlandse nationaliteit) is op 28 april 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Ernsting is benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen na aanbeveling door de Centrale Ondernemingsraad. De heer Ernsting was tot december 2016 Executive Vice President, Group Supply Chain en lid van de Executive Committee bij Carlsberg. Hij heeft daarvoor diverse managementfuncties bekleed bij Unilever N.V. in binnen- en buitenland. De heer Ernsting is herbenoemd in 2015. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2019.

 

 

 

mevrouw D. Jansen Heijtmajer (1960) (Lid RvC)

Mevrouw Jansen Heijtmajer is op 25 april 2018 benoemd tot Lid van de Raad van Commissarissen. Zij is sinds 2014 werkzaam bij Friesland Campina, thans in de functie van Global Process Director Finance, Shared Services, ERM & Internal Control. Daarvoor werkte zij gedurende 23 jaar in diverse Finance functies bij Shell, waaronder als Vice President Group Pensions, in onder meer Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Naast haar commissariaat bij Accell Group N.V. is zij Lid van de Raad van Commissarissen van Aegon Nederland (Voorzitter van de Audit Committee) en Lid van de Raad van Toezicht van de Regionale Publieke Omroep. Mevrouw Jansen Heijtmajer kwalificeert zich als deskundige op het gebied van financiële verslaggeving of de controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2, lid 3 van het Besluit instelling auditcommissie. Mevrouw Jansen Heijtmajer is voor vier jaar benoemd tot Lid van de Raad van Commissarissen. Haar benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2022.

 

de heer G. van de Weerdhof (1966) (Vice-voorzitter)

De heer Van de Weerdhof is op 25 april 2018 benoemd tot Lid van de Raad van Commissarissen. Hij is sinds 2017 lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ctac N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van Sligro N.V. Tevens is hij sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave N.V. De heer Van de Weerdhof was gedurende periode 2013-2016 CEO van RFS Holland Holding / Wehkamp B.V. en heeft tussen 1992 en 2013 diverse management-, marketing & salesfuncties bekleed bij Esprit B.V., Pearle Europe B.V., PepsiCo International en Procter & Gamble Benelux N.V. De heer Van de Weerdhof is voor vier jaar benoemd tot Lid van de Raad van Commissarissen. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2022.