Samenstelling Raad van Commissarissen

drs. A.J. Pasman (1950) (Voorzitter RvC)

De heer Pasman (Nederlandse nationaliteit) is op 22 april 2010 benoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Pasman was tussen 2003 en 2008 lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Grolsch N.V. en werd daar in 2004 benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervult commissariaten bij de volgende niet-beursgenoteerde vennootschappen: Berenschot Holding B.V. en Westland Kaas Groep B.V. De heer Pasman is in 2014 herbenoemd. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2018..

 

 

 

 

drs. J. van den Belt (1946) (Vicevoorzitter RvC)

De heer Van den Belt (Nederlandse nationaliteit) is op 20 april 2006 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij was tot en met oktober 2008 CFO en lid van de Raad van Bestuur van Océ N.V. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van Groeneveld Groep B.V., Attero Holding N.V., N.V. Holmatro en bestuurslid van de Stichting Ahold Continuïteit. Daarnaast was hij tot juni 2016 Raad (plaatsvervanger) bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De heer Van den Belt kwalificeert als de zogenoemde financieel expert als bedoeld in best practice bepaling III.3.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hij is herbenoemd in 2010 en 2014. Zijn (laatste) benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2018.

 

 

ir. P.B. Ernsting (1958) (Lid RvC)

De heer Ernsting (Nederlandse nationaliteit) is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Ernsting is benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen na aanbeveling door de Centrale Ondernemingsraad. De heer Ernsting was tot december 2016 Executive Vice President, Group Supply Chain en lid van de Executive Committee bij Carlsberg. Hij heeft daarvoor diverse managementfuncties bekleed bij Unilever N.V. in binnen- en buitenland. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2019.