Logo Accell EN

Reglement Selectie/Remuneratie Commissie

Dit reglement voor de selectie/remuneratiecommissie van de raad van commissarissen van Accell Group N.V. is opgesteld door de raad van commissarissen van Accell Group N.V. ingevolge artikel 7.3. van het reglement voor de Raad van Commissarissen. Dit reglement is voor het eerst vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 21 juli 2011 en laatstelijk gewijzigd op 16 juni 2022.

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.