Logo Accell EN

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. is voor het eerst vastgesteld door de raad van commissarissen van Accell Group N.V. op 23 februari 2005. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2021. 

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.