Reglement voor de Raad van Commissarissen

Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. is voor het eerst vastgesteld door de raad van commissarissen van Accell Group N.V. op 23 februari 2005. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2015. Dit reglement wordt gepubliceerd op de corporate website van Accell Group.

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.