Logo Accell EN

Reglement Audit Commissie

Dit reglement voor de auditcommissie van de raad van commissarissen van Accell Group N.V. is opgesteld door de raad van commissarissen van Accell Group N.V. ingevolge artikel 7.3. van het Reglement voor de RvC. Dit reglement is voor het eerst vastgesteld in de vergadering van de RvC gehouden op 21 juli 2011 en laatstelijk gewijzigd op 16 juni 2022.

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.