Logo Accell EN

Profielschets Raad van Commissarissen Accell Group

De Raad van Commissarissen van Accell Group N.V. heeft dit profiel voor de gewenste samenstelling van de RvC op 29 september 2020 vastgesteld en laatstelijk gewijzigd op 19 januari 2022.

 

 

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.