Logo Accell EN

Profielschets Raad van Commissarissen Accell Group

De Raad van Commissarissen heeft op 23 februari 2005 een profielschets voor de Raad van Commissarissen van Accell Group N.V. vastgesteld. Deze profielschets is laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Raad van Commissarissen van 29 september 2020.

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.