Logo Accell EN

Reglement voor de Raad van Bestuur

Dit reglement voor de raad van bestuur van Accell Group is vastgesteld door de RvB op 15 december 2017 en goedgekeurd door de raad van commissarissen van Accell Group op 15 december 2017. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd op 16 juni 2022. 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.