Logo Accell EN

BAVA 2021

Informatie voor de Aandeelhouders in verband met de Buitengewone Algemene Vergadering Accell Group van 15 december 2021

 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie, waarbij de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de Buitengewone Algemene Vergadering moet worden beschermd, zal de Buitengewone Algemene Vergadering volledig virtueel worden gehouden via een webcast. Nadere praktische informatie over de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering zal op de website van Accell Group worden geplaatst; aandeelhouders worden geadviseerd deze website te raadplegen voor eventuele updates.

 

Voor nadere details betreffende de registratie van aandeelhouders voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering, wordt u verwezen naar het document met de naam "Oproeping BAVA 15 december 2021" dat hieronder is bijgevoegd.

 

  • De vergadering zal in het Nederlands zijn.
  • Aandeelhouders die op de in de Oproeping beschreven wijze tijdig bij ABN AMRO zijn geregistreerd, kunnen schriftelijk vragen stellen in de Nederlandse of Engelse taal over de agendapunten zoals vermeld in de oproeping - tot uiterlijk zondag 12 december 2021 om 11.00 uur - via investor.relations@accell-group.com of Accell Group N.V. ter attentie van Investor Relations, Postbus 435, 8440 AK, Heerenveen, Nederland.
  • Het is onze bedoeling de vooraf ingediende vragen te beantwoorden tijdens de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering, waarna de vragen en antwoorden zullen worden gepubliceerd op de website van Accell Group N.V.
  • Het doel van deze virtuele Buitengewone Algemene Vergadering is slechts om de aandeelhouders te informeren over de voorgenomen benoeming door de Raad van Commissarissen van mevrouw Gamboni als lid van de Raad van Bestuur van Accell Group N.V. De aandeelhouders wordt niet gevraagd om een stem uit te brengen en om die reden hebben wij geen instructies voor de stemprocedure opgenomen.

 

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.