Logo Accell EN

Algemene Vergadering 2021

Informatie voor aandeelhouders met betrekking tot de Algemene Vergadering Accell Group 21 april 2021

 

De Algemene Vergadering (AV) van Accell Group N.V. vindt plaats op woensdag 21 april 2021, 14.00 uur. (CET).

In verband met de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de COVID-19 pandemie, waarbij de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de Algemene Vergadering beschermd moet worden, zal de Algemene Vergadering geheel virtueel worden gehouden via een interactieve webcast.

 

Voor details met betrekking tot de registratie van aandeelhouders om de Algemene Vergadering bij te wonen en om hun stem uit te brengen (of te laten uitbrengen), wordt u verwezen naar het document genaamd Oproeping zoals hieronder bijgevoegd.

 

Na succesvolle registratie ontvangen aandeelhouders van ABN Amro een registratiecertificaat waarmee u toegang krijgt tot de webcast om de Algemene Vergadering virtueel te volgen. Voor toegang tot de webcast worden de aandeelhouders gevraagd om tot uiterlijk 19 april 2021 een e-mail met hun volledige naam, e-mailadres en een kopie van het registratiebewijs te sturen naar: 

info@accell-group.com

U ontvangt per e-mail een link (inclusief praktische informatie) om de registratie voor het bijwonen van de Algemene Vergadering via webcast te voltooien. U ontvangt de e-mail en link van Accell Group uiterlijk 20 april 2021.

 

Informatie met betrekking tot de webcast:

  • De bijeenkomst wordt gehouden in het Nederlands, met simultane vertaling in het Engels.
  • Vragen kunnen in het Nederlands of in het Engels worden gesteld.
  • Teneinde een soepel verloop van de Algemene Vergadering te verzekeren, wordt aandeelhouders uitdrukkelijk verzocht om hun vragen over de agendapunten voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijk in te dienen via investor.relations@accell-group.com of Accell Group N.V. ter attentie van Investor Relations, Postbus 435, 8440 AK, Heerenveen, Nederland. De vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 12:00 uur op maandag 19 april 2021. Het is de bedoeling om de vragen die vooraf tijdens de Algemene Vergadering zijn ingediend, te beantwoorden.
  • Er is tijd om aanvullende vragen in te dienen tijdens de virtuele vergadering.
    • Alleen aangemelde en geregistreerde aandeelhouders mogen vragen stellen tijdens de virtuele vergadering;
    • Alleen aandeelhouders die vragen hebben ingediend vóór bovengenoemde datum en tijd mogen tijdens de vergadering vervolgvragen indienen, tenzij dit gezien de omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden opgevolgd. De voorzitter van de vergadering kan in het belang van de orde van de vergadering dit nader bepalen.