Onze medewerkers

De medewerkers van de verschillende ondernemingen van Accell Group zijn een belangrijke stakeholder. 

 

“Accell Group is een bedrijf waar medewerkers gepassioneerd zijn voor het product dat ze maken; het product fiets is hetgeen dat mensen bindt en trots maakt op het bedrijf. Accell Group heeft hierdoor ook een sterk operationele bedrijfscultuur. Accell Group wil in de invulling van haar rol als werkgever verder gaan dan het simpelweg regelen van processen als werving en selectie en beloning. De medewerkers zijn het kloppend hart van het bedrijf.”

 

Accell Group biedt werkgelegenheid aan circa 3.000 mensen. Dit is belangrijk voor de economische bedrijvigheid in de regio’s waar het bedrijf is gevestigd. De Accell bedrijven hebben zowel geschoolde als ongeschoolde medewerkers in dienst en willen tevens kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan jongeren. Diverse Accell bedrijven hebben een samenwerking met sociale werkvoorziening organisaties en/of een speciaal programma voor instroom van jongeren.

Accell Group biedt een open en professionele cultuur met goede scholings- en loopbaanmogelijkheden. Accell Group kent daarnaast bij de meeste ondernemingen een winstdelingsregeling aan de medewerkers. Veiligheid en gezondheid van de medewerkers staan binnen Accell Group hoog in het vaandel. Alle vestigingen voldoen aan nationale wet- en regelgeving. Op bedrijfsniveau wordt hierover gecommuniceerd met de lokale directie en/of de lokale werknemersvertegenwoordigingen.

 

Doel en Doelstelling

 

“Accell Group wil een goede werkgever zijn die haar medewerkers een uitdagende werkomgeving biedt die past bij de persoonlijke mogelijkheden en ambities. Accell Group wil know-how en talent aan zich binden en haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden.”

 

  • Binnen dit kader streeft Accell Group naar nul uren uitval ten gevolge van bedrijfsongevallen. Daar waar bedrijfsongevallen zijn, onderzoekt Accell of er bedrijfsstructurele oorzaken aan ten grondslag liggen. Is dit het geval dan worden deze opgelost.
  • Accell Group stelt zich ten doel dat gemiddeld per medewerker 10 opleidingsuren per jaar wordt geïnvesteerd. 

 

Resultaten 2013

  

  • In 2013 had Accell Group een percentage van 2,96 % afwezige uren als gevolg van ziekteverzuim en  0,09 % als gevolg van bedrijfsongevallen. Uit analyse van de gerapporteerde ongevallen bleek dat vrijwel allen te wijten waren aan incidenten veroorzaakt door onoplettendheid of onachtzaamheid, dus zonder structurele oorzaak. Een klein percentage van de ongevallen had betrekking op het testen van mountainbikes in het veld. Dergelijke incidentele ongevallen gebeuren helaas bij productontwikkeling van high-end sportproducten die tot het uiterste worden getest.
  • Het aantal opleidingsuren per medewerker is in 2013 ten opzichte van 2012 gestegen van 7,9 naar 8,2 uur per fte.

 

Resultaten 2014

 

  • In 2014 is het aantal medewerkers vrijwel gelijk gebleven en kwam uit op 2.252 fte aan het eind van het jaar.  
  • In 2014 is het aantal opleidingsuren per medewerker ten opzichte van 2013 licht gestegen naar 8,8 uur per fte.  
  • In 2014 had Accell Group een percentage van 2,40 % afwezige uren als gevolg van ziekteverzuim en 0,08 % als gevolg van bedrijfsongevallen. Uit analyse van de gerapporteerde ongevallen bleek dat deze vrijwel allemaal incidenten waren zonder structurele oorzaak.

 

Resultaten 2015

  • In 2015 is het aantal medewerkers gestegen naar 2.581 fte aan het eind van het jaar. Van de medewerkers van Accell Group werkt 61% onder een collectieve arbeidsovereenkomst. In de tabellen is weergegeven hoe het aantal medewerkers is opgesplitst naar regio, geslacht, leeftijd en soort contract en hoe het hoe het verloop is onderverdeeld naar regio, geslacht en leeftijd.

 

 

  • In 2015 is het gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker gestegen naar 9,6 uur per fte. Daarmee is de doelstelling bijna gerealiseerd. Opleiding is een vast onderdeel van de jaarlijkse budgetbesprekingen, waarin het opleidingsbudget wordt gespiegeld aan de opleidingsuren van de voorgaande jaren. In de tabellen is weergegeven hoe het aantal opleidingsuren is onderverdeeld naar regio, geslacht en type medewerker. 

 

  • In 2015 had Accell Group een percentage van 3,05 % afwezige uren als gevolg van ziekteverzuim en 0,24 % als gevolg van bedrijfsongevallen. Na analyse blijkt dit deels veroorzaakt te zijn door onoplettendheid of onachtzaamheid. Naar aanleiding van deze constatering is er meer aandacht gegeven aan werkinstructies, vooral voor nieuwe medewerkers. In een aantal gevallen zijn productiegereedschappen aangepast. In de tabellen is weergegeven hoe het ziekteverzuim en ongevallen is opgesplitst naar regio en geslacht.