MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN

Van de gebruikte materialen in de fiets bestaat meer dan 90% uit metalen waarvoor wereldwijd een uitgebreid netwerk bestaat om deze te hergebruiken. Primair aluminium is één van de meest gebruikte materialen binnen de fietsindustrie. Bekeken op wereldschaal is momenteel de vraag naar zogenaamd secundair (gerecycled) aluminium nog dusdanig groot dat er structureel behoefte blijft aan primair aluminium om te voorzien in de behoefte. Op dit moment inzetten op uitgebreid onderzoek naar gebruik van secundair aluminium in de fiets lijkt niet efficiënt.

 

Accell Group richt zich op specifieke materialen en onderdelen die relatief veel milieubelasting veroorzaken. Carbon is een punt van aandacht, dit materiaal wordt gebruikt in frames van professionele racefietsen. Een frame van carbon levert 60% meer milieubelasting dan een frame van aluminium. Ander punt van aandacht is de afgedankte accu’s van E-bikes, dat zeker met de sterke toename van het aantal E-bikes een belangrijke afvalstroom wordt. Tot slot is verpakkingsmaterialen een punt van aandacht, aangezien er grote hoeveelheden materiaal worden gebruikt ter bescherming van de onderdelen en eindproducten. Ook stimuleert Accell Group haar ketenpartners om de hoeveelheid verpakkingsmaterialen te verminderen. 

 

Het gebruik van chemische stoffen kent een aantal risico’s voor zowel de veiligheid en gezondheid van medewerkers als voor de gebruikers van producten waarin chemische stoffen zijn verwerkt. Er is veel wetgeving voor zowel toelaatbaarheid van chemische stoffen in producten en productieprocessen, als voor bescherming tegen de schadelijke effecten. Accell Group voldoet aan alle relevante wetgeving en richtlijnen, waarbij REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie en restrictie van Chemicaliën) de belangrijkste is. 

 

Binnen Accell Group wordt geen gebruik gemaakt van gechromateerde frames. In de Europese lakkerijen wordt al vele jaren gebruik gemaakt van 100% watergedragen lakken.

 

Doel en Doelstelling

 

“Accell Group wil het aandeel van duurzaam materiaal in haar producten verhogen. Duurzaam materiaal is goed recyclebaar, bevat gerecyclede grondstoffen en/of heeft andere nog nader te bepalen duurzame eigenschappen. Accell Group wil de gebruikte materialen zoveel mogelijk recyclen. Door slim te ontwerpen wordt de inzet van duurzaam materiaal en het recyclen ervan effectiever. De hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de waardeketen, van leverancier tot dealer, moet omlaag en het hergebruik van gebruikte en incourante onderdelen wordt gestimuleerd.”

 

 • Accell Group zal de komende jaren focussen op onderzoek naar de mogelijkheden van het recyclen van carbon en toepassingen van gerecycled carbon.
 • Binnen de recyclingdoelstelling is het verantwoord verzamelen, verwerken en recyclen van gebruikte fietsaccu’s het belangrijkste aandachtspunt.
 • Accell Group wil voldoen aan REACH en alleen werken met geregistreerde middelen, onder de juiste omstandigheden en met de juiste beschermingsmiddelen. Daar waar mogelijk wordt gewerkt met vervangende middelen die minder of geen schadelijke stoffen bevatten.
 • De doelstelling van Accell Group is het reduceren van de milieu impact van verpakkingsmateriaal, in combinatie met de afvalstroom, met 2-4% per jaar (uitgedrukt in CO2 equivalenten en berekend per fiets).
 • Accell Group heeft de ambitie om de folie- en plasticverpakkingen zoveel mogelijk te vervangen door papier- en kartonverpakkingen of verpakkingen op basis van bio-grondstoffen.

  

In 2012 is een LCA gemaakt van een luxe stadsfiets, een carbon racefiets, een stalen kinderfiets en een elektrische fiets. De milieu-impact van niet-elektrische fietsen komt gedurende de totale levensduur van de fiets overeen met de milieu-impact van ongeveer 500 kilometer autogebruik. Variërend van ca 370 km voor een kale racefiets tot 660 km voor een luxe stadsfiets. Het vervangen van korte autoritjes door fietskilometers heeft dus duidelijk een grote positieve invloed op het milieu. Al na 25 weekendritjes van 20 km of een half jaar op de fiets naar het werk (5 km), is de impact van het maken van de fiets volledig gecompenseerd en is elke volgende kilometer in feite milieuwinst.

De milieu-impact van elektrische fietsen is, afhankelijk van de manier waarop de fiets wordt gebruikt door de eigenaar, tussen de 1400 en 2800 kilometers autogebruik. Enerzijds komt deze hogere milieu-impact door de aanwezigheid van een motor en batterij (samen 31%). Anderzijds wordt ongeveer 40% van de milieu-impact veroorzaakt door het energiegebruik (opladen van de batterij) tijdens de levensduur van de fiets. Mocht een gebruiker de batterij opladen met groene stroom dan wordt de milieu-impact van het gebruik geminimaliseerd. 

 

Resultaten 2013 

 

 • In 2013 hebben testen bij een carbonverwerker laten zien dat de end-of-life frames van carbon fietsen goed geschikt zijn voor recycling. Echter de verwerker van carbon geeft aan dat de business case van recycling van carbon nog niet rond is te krijgen vanwege gebrek aan afzetmarkt. Voor de korte termijn wordt het carbon retourmateriaal dan ook verzameld, opgeslagen en in bulk afgevoerd richting gekwalificeerde verwerkers.
 • Het afgelopen jaar is in Nederland in navolging van het Duitse GRS (Gemeinsames Rücknahme System) een collectief inzamel & recyclingsysteem opgezet onder de vlag van Stichting Batterijen (Stibat) en heeft Accell Group zitting genomen in het bestuur van deze stichting.

 

Resultaten 2014

 

 • Het recyclen van carbon is technisch mogelijk, maar er is nog geen afzetmarkt voor de gerecyclede vezels, aangezien de mogelijkheden voor hergebruik beperkt zijn. Door de relatief beperkte hoeveelheid carbon die momenteel binnen de fietsindustrie wordt gebruikt is het lastig om hierop invloed uit te oefenen. 
 • Op het gebied van batterij recycling wordt samen met Eucobat (Europese overkoepelende organisatie waarin o.a. GRS en Stibat zitten in hebben) onderzoek gedaan naar grensoverschrijdende oplossingen om het Europese recyclingpercentage verder te verhogen.
 • Vanaf 2014 wordt de verpakking van de fietsen gewogen en onderverdeeld in de materialen papier & karton en plastic & folies. Tevens wordt het verpakkingsmateriaal geregistreerd dat Accell Group toevoegt voor distributie en het bundelen van losse onderdelen tot één verzending (omverpakking). Verpakking van inkomende goederen, voor zowel eigen productie als onderdelenverkoop, worden niet geregistreerd.

 

Resultaten 2015

 • In 2015 is de milieu-impact ten gevolge van verpakking afgenomen met 132 ton CO2 eq, wat een reductie op het geheel betekent van 3,5% ten opzichte van 2014. Doordat dit jaar minder fietsen zijn geproduceerd, is de footprint per fiets (CO2 eq footprint delen door het totaal aantal verkochte fietsen) toegenomen en moeten we vaststellen dat de doelstelling per fiets niet gerealiseerd is. Let wel; dit jaar zijn de Aziatische ondernemingen (zonder fietsverkoop) meegenomen in het bepalen van de footprint. Ook de stijging van de omzet van fietsonderdelen & accessoires heeft een negatief effect op de uitkomst.

 

    Onderstaande tabel presenteert de resultaten per soort verpakkingsmateriaal, in kilogram en in milieu impact (uitgedrukt in CO2 

    equivalenten).