Duurzaam product

Accell Group draagt bij aan duurzame mobiliteit door het aanbieden van een duurzaam vervoermiddel. Accell Group gaat ook een stap verder en werkt aan innovatieve oplossingen en concepten voor duurzame mobiliteit zoals de elektrische fiets. Met de elektrische fiets kan ook de groeiende groep ouderen langer mobiel blijven en kunnen mensen langere afstanden met de fiets afleggen. Daarbij wordt breder gedacht dan het product fiets en wordt bijvoorbeeld in samenwerking met andere partijen gelobbyd voor een veilige fietsomgeving. 

 

“Uit Nederlands onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle autoverplaatsingen uit korte ritten bestaat (minder dan 7,5 kilometer). Zelfs voor de kortste afstanden (tot 2,5 kilometer) wordt nog vaak de auto gepakt. De fiets is daarbij niet alleen minder belastend voor het milieu, maar bovendien goedkoper én gezonder. “

 

Accell Group bevordert de gezondheid van consumenten door het aanbieden van producten die gezond bewegen en sporten stimuleren. Accell Group ondersteunt ook initiatieven die jonge mensen aan het bewegen brengen en die maatschappelijke problemen als overgewicht beogen terug te dringen. 

 

“Mensen die regelmatig fietsen hebben de conditie van een sporter en zijn lichamelijk tien jaar jonger dan hun werkelijke leeftijd, aldus onderzoek van het Nederlands Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook zijn zij weerbaarder tegen ziektes en hebben zij vijftig procent minder kans op een hartaanval. “

 

Op het gebied van veiligheid doet Accell Group geen concessies. Bij de samenstelling van producten wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige kwalitatieve materialen. Alle producten voldoen aan de  internationale veiligheidsnormen, zoals onder andere vastgelegd in de Europese EN-normen.

 

Doel en Doelstelling

 

“Accell Group wil een herkenbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van mobiliteit, het bevorderen van gezondheid en veiligheid van de consument en het langer mobiel houden van ouderen.” 

 • Accell Group zal actief deelnemen aan relevante werkgroepen en organisaties die een bijdrage leveren aan de genoemde doelstellingen.
 • Accell Group zal per jaar een bedrag van boven de één miljoen euro investeren ter ondersteuning van initiatieven die de genoemde doelen nastreven. 
 • Accell Group stelt zichzelf tot doel dat minder dan 50% van de medewerkers individueel met de auto naar het werk komt.

 

Deelnemingen in besturen en werkgroepen

 

 • CEN TC333 Cycles (a Technical Committee of the European Committee for Standardization), inclusief deelname werkgroepen:
  • CEN/TC 333/WG 5 (Electric Power Assisted Cycles).
  • CEN/TC 333/WG 8 (Composite material used in bicycles).
 • NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) commissie NC 330 043 Fietsen.
 • Stuurgroep aanpak fietsdiefstal AVC (Aanpak Voertuig Criminaliteit).
 • Technische commissie stichting ART.
 • CENELEC ( Committee for Electrotechnical Standardization), inclusief deelname werkgroepen:
  • CLC/TC21X/WG5 ( safety requirements lithium batteries for LEV).
  • IEC/ISO TC69/JPT 61851-3LEV (joint Project team tussen  IEC ( International Electrotechnical Commission) en ISO ( international Organization for standardization).
  • NEC 21-35  ( Nederlands Elektrotechnisch Comité / Cellen en Batterijen).
 • Bestuur RAI Vereniging, afdeling fietsen.
 • Bestuur Univelo.
 • Bestuur LEVA (Light Electric Vehicle Association)
 • Bestuur Conebi  (Confederation of the European Bicycle Industry).
 • Bestuur Stibat (Stichting Batterij).
 • Bestuur WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry), inclusief deelname
  • Fiets-commissie
  • CSR-commissie

 

Resultaten 2013

 

 • De financiële bijdrage van boven de 1 miljoen euro, ter ondersteuning van initiatieven die genoemde doelen nastreven, is in 2013 gerealiseerd.
 • In 2013 is het percentage van medewerkers die individueel met de auto naar het werk komt, gedaald tot 55% en is het fietsgebruik duidelijk gestegen.  

 

Resultaten 2014

 

 • De financiële bijdrage van boven de 1 miljoen euro, ter ondersteuning van initiatieven die genoemde doelen nastreven, is in 2014 gerealiseerd.
 • In 2014 is het percentage van medewerkers die individueel met de auto naar het werk komt,  gedaald tot 46% en is de beoogde doelstelling gehaald. Het gebruik van de auto en/of motor is gedaald doordat meer mensen gezamenlijk reizen.

 

Resultaten 2015

 • De financiële bijdrage van boven de 1 miljoen euro, ter ondersteuning van initiatieven die genoemde doelen nastreven, is in 2015 wederom gerealiseerd.
 • Het aantal medewerkers dat individueel met een niet-duurzaam vervoersmiddel naar het werk komt is in 2015 verder afgenomen tot 40%. De groei van de categorie ´Overig duurzaam´ is met name afkomstig van onze Aziatische ondernemingen, waar veel medewerkers te voet of met een elektrische tweewieler naar hun werk gaan.