CO2 en energie

Overal binnen Accell Group wordt gebruik gemaakt van energie en/of brandstof. Het internationale karakter van de organisatie brengt met zich mee dat medewerkers regelmatig moeten reizen. Niet alleen van en naar het werk, maar ook tussen de bedrijven onderling en naar toeleveranciers.

 

“De uitstoot van CO2 draagt bij aan klimaatverandering en is in toenemende mate een onderwerp van discussie op de politieke agenda. Als bedrijven en consumenten wereldwijd op de huidige voet doorgaan, stijgt het wereldwijde energieverbruik met 50% in 2030, ten opzichte van 2007. De opwarming van de aarde zal hierdoor blijven toenemen.”

 

In de productielocaties wordt energie gebruikt voor de assemblage en het lakken van de producten. Het vervoer van onderdelen naar de productielocaties en de distributie binnen het dealernetwerk kost brandstof. De activiteiten van Accell leveren dus uitstoot van CO2 op.

 

Doel en Doelstelling

 

“Accell Group wil zowel in haar productieactiviteiten als in haar vervoersbewegingen het energiegebruik en de uitstoot van CO2 reduceren met 1,5% per jaar.”

 

  • Het energiegebruik binnen de organisatie wordt gemeten conform GRI, dit betekent dat alle energiebronnen die de organisatie binnen de eigen grenzen gebruikt gemeten worden, dus (ingekochte) elektriciteit, aardgas, en eventuele andere brandstoffen. Tevens wordt het verbruik van leaseauto’s en gereden bedrijfskilometers meegenomen in de berekening.

  

Resultaten 2013

 

  • In 2013 is de CO2 footprint voor het eerst opgenomen als CSI. Het totale energiegebruik kwam in dit jaar uit op 128 Tera Joules dat zich vertaalt naar 9.137 ton CO2 emissie.

 

Resultaten 2014

 

  • Het totale energiegebruik van Accell Group is verminderd met 17 Tera Joules ten opzichte van 2013. Dit resulteert in een totaal van 7.979 ton CO2 emissie.   
  • Met betrekking tot het reduceren van reizen door medewerkers kan gemeld worden dat het gebruik van webinars (online vergaderen) steeds meer gemeengoed aan het worden is binnen Accell Group en daarmee het aantal vliegkilometers doet dalen.

 

Resultaten 2015

  • Dit jaar zijn we overgegaan op rapportage volgens GRI G4. In de data zijn het verbruik van leaseauto’s en gereden bedrijfskilometers meegenomen in de meting. Tevens zijn de data van de Aziatische ondernemingen toegevoegd, wat een vergelijking met afgelopen jaren niet mogelijk maakt.