Afval

De Accell bedrijven produceren met hun bedrijfsactiviteiten naast fietsen, accessoires en onderdelen ook afval. Dit afval moet verwerkt worden en dit veroorzaakt, afhankelijk van de materiaalsoort en verwerkingsmethode, in meer of mindere mate milieudruk.

 

Het beleid van Accell Group is om het afval zoveel als mogelijk gescheiden af te voeren en te bestemmen voor hergebruik en/of recycling. De mogelijkheden hiertoe zijn per land en zelfs per regio verschillend. Registratie van afvalstromen door de Accell bedrijven wordt gedaan om bewustwording bij de bedrijven en medewerkers te realiseren en trends in de hoeveelheden afval waar te kunnen nemen. Accell Group benchmarkt de resultaten van de bedrijven, waarbij de best-practices boven komen en bedrijven van elkaar leren. Er is een jaarlijkse monitoring van de hoeveelheid afval naar materiaalsoort en de milieudruk die dit oplevert.

 

Doel en Doelstelling

 

“Accell Group wil de milieubelasting als gevolg van afvalstromen verminderen. De mogelijkheden voor gescheiden afvoer en verantwoorde verwerking van het afval worden maximaal benut. De mogelijkheden hiertoe zijn verschillend per land en per regio. Registratie van de afvalstromen en onderling benchmarken van de resultaten is een belangrijk instrument om voortgang te bereiken en te monitoren.”

 

  • De doelstelling van Accell Group is het reduceren van de milieu impact van het afval, in combinatie met verpakkingsmateriaal, met 2-4% per jaar (uitgedrukt in CO2 equivalenten en berekend per fiets).  
  • Naast de algemene doelstelling op reductie zet Accell Group in op maximale scheiding van afval, afhankelijk van de mogelijkheden binnen de regio waarin het bedrijf is gevestigd.
  • Accell Group heeft de ambitie om de folie- en plasticverpakkingen zoveel mogelijk te vervangen door papier- en kartonverpakkingen of verpakkingen op basis van bio-grondstoffen.

 

Resultaten 2013

  

  •  De milieubelasting van afvalstromen is in 2013 gestegen met 14%. Hier blijkt, evenals bij verpakkingen, na een eerste analyse sprake te zijn van onvolkomenheden in de dataverzameling.

 

Resultaten 2014

  

  • Opgave van de hoeveelheid afval wordt door alle Accell Group bedrijven gedaan en als er via de afvalinzamelaar geen registratie is dan wordt door de bedrijven een inschatting gedaan van de afvalstromen. Onderstaande grafiek geeft de resultaten voor afval per materiaalsoort, in kilogram en in milieu impact(uitgedrukt in CO2 equivalenten). In 2014 was de milieubelasting van afvalstromen 841 ton CO2 eq.

 

Resultaten 2015

 

  • In 2015 is de totale milieu-impact ten gevolge van afval beperkt toegenomen tot 899 CO2 De doelstelling (2-4% reductie, berekend per fiets) is o.a. niet gerealiseerd omdat dit jaar de Aziatische ondernemingen (zonder fietsverkoop) meegenomen zijn in het bepalen van de footprint. Ook de stijging van de omzet van fietsonderdelen & accessoires heeft een negatief effect op de uitkomst.

 

    Onderstaande grafiek geeft de resultaten voor afval per materiaalsoort, in kilogram en in milieu impact(uitgedrukt in CO2 

    equivalenten).