Substantiële deelnemingen (Wet op het Financieel Toezicht, Wft)

Op deze pagina treft u een overzicht aan van bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gedane meldingen van deelnemingen of shortposities van 3% of meer in het geplaatste kapitaal van Accell Group (voor zover die meldingen niet achterhaald zijn door latere meldingen):

 

Datum laatste melding Meldingsplichtige Kapitaalbelang in % Stemrecht in %
20 juli 2017 Capfi Delen Asset Management  5,00% 5,00%
6 juli 2017 Teslin Participaties Coöperatief U.A.  7,00% 7,00%
29 Juni 2017 Norges Bank 3,02% 3,02%
12 april 2017 B.V. Beleggingsfonds "Hoogh Blarick" 6,84% 6,84%
7 april 2017 NN Group N.V. 3,09% 3,09%
3 juli 2015 Boron Investments B.V.  5,14% 5,14%
10 december 2012 FMR LLC 10,01% 10,01%
6 oktober 2008 ASR Verzekeringen N.V.  5,75% 5,75%
 
Datum laatste melding Meldingsplichtige Kapitaalbelang in % Potentieel stemrecht in %
1 november 2006 Stichting Preferente Aandelen Accell Group 0,00% 100,00%