Substantiële deelnemingen (Wet op het Financieel Toezicht, Wft)

Op deze pagina treft u een overzicht aan van bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gedane meldingen van deelnemingen of shortposities van 3% of meer in het geplaatste kapitaal van Accell Group (voor zover die meldingen niet achterhaald zijn door latere meldingen):

 

Datum laatste melding Meldingsplichtige Kapitaalbelang in % Stemrecht in %
15 november 2016 Capfi Delen Asset Management 3,07% 3,07%
3 juli 2015 Boron Investments B.V.  5,14% 5,14%
10 december 2012 FMR LLC 10,01% 10,01%
27 oktober 2010 Belegging- en Exploitatiemaatschappij "De Engh" B.V. 5,10% 5,10%
6 oktober 2008 ASR Verzekeringen N.V. 5,75% 5,75%
1 november 2006 Darlin N.V. 7,40% 7,40%
1 november 2006 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. 6,94% 6,94%
 
Datum laatste melding Meldingsplichtige Kapitaalbelang in % Potentieel stemrecht in %
1 november 2006 Stichting Preferente Aandelen Accell Group 0,00% 100,00%