Financiële agenda

Bekijk het overzicht van de financiële activiteiten in 2014.

Naar pagina

Investor Relations beleid

Accell Group streeft er naar haar aandeelhouders, potentiële aandeelhouders, analisten en andere financieel
belanghebbenden zo accuraat, zorgvuldig en tijdig mogelijk van relevante strategische, financiële en andersoortige
materiële informatie te voorzien om het inzicht in Accell Group, de actuele ontwikkelingen en de markt waarin
Accell Group actief is, te verbeteren.


Het boekjaar van Accell Group is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. Op jaar- en
halfjaarbasis worden de volledige financiële resultaten gepubliceerd. Daarnaast geeft Accell Group kwalitatieve
trading updates in april en november over de financiële en operationele gang van zaken. Dergelijke publicaties,
maar ook overige (niet-financiële) aankondigingen, benoemingen en toelichtingen worden altijd gedaan met
inachtneming van de geldende regels en richtlijnen van Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM), de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten.


Voor de presentatie en toelichting van de jaar- en halfjaarcijfers worden bijeenkomsten georganiseerd met
(groot)aandeelhouders, analisten en media. Voorafgaand aan publicaties van jaar- en halfjaarcijfers hanteert Accell
Group gesloten periodes van respectievelijk 6 en 3 weken. Tijdens deze gesloten periodes worden geen
bijeenkomsten georganiseerd of gesprekken gevoerd met (potentiele) aandeelhouders, analisten en andere
financieel belanghebbenden.


Accell Group voert gedurende het jaar naar zowel institutionele beleggers als particuliere beleggers een investor
relations beleid. Gedurende het jaar en buiten de gesloten perioden voeren leden van de Raad van Bestuur op
regelmatige basis één-op-één gesprekken met (groot)aandeelhouders en geïnteresseerde institutionele beleggers.
Het valt op dat onder buitenlandse beleggers de bekendheid van en belangstelling in Accell Group toeneemt.
Datzelfde geldt voor de belangstelling van beleggers die interesse hebben in duurzaamheid en corporate social
responsibility, waar Accell Group met haar producten en beleid ook op inzet. Meer over het bilaterale beleid kunt u
vinden op de website van Accell Group.


In 2015 zijn, net als voorgaande jaren, bijeenkomsten en site visits voor (particuliere) beleggers en aandeelhouders
bij de verschillende Accell Group bedrijven georganiseerd. Daarnaast zijn er verschillende interviews gegeven aan
financiële media, zowel tijdens de cijferperiode als erna.

 

De aandelen Accell Group worden sinds oktober 1998 verhandeld op de officiële markt van NYSE Euronext
Amsterdam (symbool: ACCEL / ISIN: NL0009767532). Vanaf september 2008 is het aandeel Accell Group
opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX).


Op 31 december 2015 waren 25.270.327 gewone aandelen van nominaal € 0,01 geplaatst. De slotkoers ultimo
2015 was € 21,07 (2014: € 13,60) waardoor de marktkapitalisatie circa € 532 miljoen bedroeg. Het aantal
verhandelde aandelen was in 2015 ongeveer 6,1 miljoen stuks ten opzichte van 4,0 miljoen stuks in 2014.
Gemiddeld werden afgelopen jaar circa 23.000 aandelen per handelsdag verhandeld. De slotkoers van € 21,07 per
31 december 2015 betekent een koersstijging van 55% ten opzichte van de slotkoers per 31 december 2014 (€13,60). 

 

Accell Group zal ook in de toekomst de diverse belanghebbenden via verschillende media actief op de hoogte blijven houden van de financiële kalender, het actuele nieuws, de financiële publicaties, recente presentaties en alle overige informatie rondom het aandeel Accell Group.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat.