Dividendbeleid

Dividendbeleid
Accell Group streeft een stabiele dividend na gericht op een uitbetaling van tenminste 40% van de nettowinst. Zo
werd in 2015 over boekjaar 2014 een keuzedividend van € 0,61 uitgekeerd per gewoon uitstaand aandeel. De
pay-out ratio bedroeg 58% van de nettowinst en het dividendrendement kwam uit op 4,5% (op basis van de
slotkoers van 2014). Na afloop van de keuzeperiode bleek dat 43% van de aandeelhouders van Accell Group
gekozen heeft voor stockdividend.


Dividend 2015
Gezien de ontwikkelingen van de financiële resultaten is het streven van Accell Group om het uitkeringspercentage
van het dividend terug te brengen naar het historisch meer gebruikelijke niveau van rond de 50%. Daarentegen
vindt Accell Group ook dat de bepaling van de hoogte van het dividend geen rekening gehouden zou moeten
worden met de lasten van het incident in Taiwan. In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

van Accell Group N.V. is het voorstel goedgekeurd aandeelhouders een dividend van € 0,72 per gewoon uitstaand

aandeel uit te keren over het boekjaar 2015 (2014: € 0,61), naar keuze te ontvangen in contanten of aandelen.

De pay-out ratio komt daarmee uit op 56% en het dividendrendement op 3,4%, gebaseerd op de slotkoers

van 2015 (€ 21,07). 

 

Door middel van een keuzedividend kan er een hogere pay-out ratio gehanteerd worden met behoud van een
sterke balans voor toekomstige acquisities. Dit past uitstekend bij Accell Group’s groeistrategie. Door het
keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere solvabiliteit
bewerkstelligd. De Raad van Bestuur is van mening dat dit dividendrendement en deze vorm van dividend
concurrerend is met andere aan de beurs genoteerde ondernemingen.